Villkor

För användning av folkradion.nu. Genom att använda vår webbplats accepterar du att vi samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsens tjänster. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att vi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet. Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos oss få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan kan du skicka via mejl till info@folkradion.nu